Osoba odgovorna za ključeve

Uloga osobe odgovorne za ključeve

Zadovoljstvo gostiju i vlasnika i ovisi o profesionalnosti osobe odgovorne za ključeve

Koje su njegove/njene obveze i odgovornosti: