Full Service dla Właścicieli

Zarządzanie jakością

Znamy nasz produkt. Pracownicy HHD wizytują i oceniają wiele domów i apartamentów wakacyjnych przed przyjęciem ich do naszej sieci.

Utrzymanie budynków
Wariant umowy niedostępny w Polsce.

 HHD troszczy się o Państwa własność – przed, w trakcie i po rezerwacji. 

Dom/apartament wakacyjny między kolejnymi rezerwacjami jest dokładnie sprzątany
i przygotowywany na przyjazd następnych Gości.

Również podczas Państwa nieobecności dom/apartament wakacyjny jest dokładnie strzeżony
i regularnie kontrolowany.

 Na zakończenie sezonu Państwa dom/apartament wakacyjny będzie dokładnie sprawdzony. Następnie zostanie sporządzone sprawozdanie kontrolne ze wskazaniem ewentualnych propozycji poprawy i koniecznych napraw.

 Przed rozpoczęciem sezonu dom/apartament wakacyjny jest przygotowywany w porozumieniu
z Państwem.

 HHD przeprowadza również wiosenne porządki oraz sprzątanie po sezonie
w domu/apartamencie wakacyjnym i budynkach na terenie oraz zamawia pranie – koszty
za wszelkie usługi pobierane są oddzielnie.