Opieka własna

Państwo samodzielnie przyjmują Gości!

Państwo osobiście lub przez zaufaną osobę zajmują się opieką nad gośćmi i przyjmowaniem nowo przybyłych. W ten sposób naliczane są jedynie niewielkie koszty administracyjne i jedna roczna opłata manipulacyjna. Oczywiście koszty administracyjne opłacają Państwo tylko w przypadku, gdy HHD dokonywał dla Państwa rezerwacji.

Jeżeli Państwo lub osoba zaufana opiekują się domem i przyjmują gości samodzielnie, przejmują Państwo również podobnie jak Interhome odpowiedzialność za klucze. Poniżej przedstawiamy użyteczne informacje na temat wypełniania tego ważnego zadania.

 • Każdy klient HHD otrzymuje voucher, który zawiera wszystkie istotne informacje.
 • Obiekt wakacyjny powinien być w chwili przyjazdu klienta tak skontrolowany
  i przygotowany, aby gość zastał czyste lokum w możliwie idealnym stanie.
 • Zgodnie z naszymi postanowieniami umownymi klienci przyjeżdżają pomiędzy godziną 16:00
  a 19:00
  . Jeżeli klient zgłosi przyjazd opóźniony, prosimy o wyrozumiałość.
 • W chwili przyjazdu klienta opiekun kluczy przyjmuje od niego uprawniający do pobytu voucher
  oraz pobiera wymieniona na nim kwotę kaucji.
 • Świadczenia dodatkowe jak WiFi, bielizna pościelowa itp. oraz ewentualne taksy klimatyczne powinny być opłacone przez klienta na miejscu, o ile nie są zawarte w cenie najmu.
 • W przypadku wystąpienia problemów podczas lub po okresie wynajmu opiekun kluczy powinien natychmiast podjąć interwencję i powiadomić właściciela o konieczności dokonania napraw
  lub/i zakupu części zamiennych wyposażenia.
 • HHD przesyła właścicielowi i opiekunowi kluczy co tydzień listę rezerwacji z aktualnym stanem drogą pocztową, faksową lub mailową. O nowych rezerwacjach
  lub o krótkoterminowych zmianach zawiadomienie nastepuje także przez SMS.
 • W przypadku utrudnień po stronie opiekuna lub w przypadku jego nieobecności należy zaangażować zastępcę w celu zapewnienia sprawnego przyjęcia gości. Biuro Interhome chętnie udzieli Państwu dalszych informacji dotyczących zadań osoby odpowiedzialnej za klucze.