Ubezpieczenie

Ubezpieczenie od zniszczeń przez Klientów

Ubezpieczenie ERV od odpowiedzialności cywilnej pokrywa koszty powstałych zniszczeń - szybko i bez komplikacji. Ubezpieczenie stanowi część umowy z HHD. 

Kto jest ubezpieczony?

Prywatni właściciele, którzy wynajmują swój dom/apartament wakacyjny za pośrednictwem HHD.

Co podlega ubezpieczeniu?

  • Wyposażenie domu/apartamentu wakacyjnego: np. krzesła, stoły i inny sprzęt domowy.
  • Stałe elementy domu/apartamentu wakacyjnego: np. okna, oświetlenie basenu.

Jak długo obowiązuje ubezpieczenie?

Ochrona ubezpieczenia rozpoczyna się z przejęciem zarezerwowanego domu/apartamentu wakacyjnego i kończy się z chwilą opuszczenia obiektu wakacyjnego przez osobę wynajmującą wpisaną na potwierdzeniu rezerwacji.

Państwa korzyści
  • Twoja nieruchomość jest bezpłatnie ubezpieczona.
  • Całkowita ochrona Państwa domu/apartamentu wakacyjnego oraz całego wyposażenia i sprzętu domowego.
  • Tylko jedna osoba kontaktowa w przypadku likwidacji szkód, co przyspiesza i ułatwia ten proces.
  • Nieskomplikowany i szybki zwrot kosztów za poniesione szkody.
  • Rezygnacja z systemu kary/rekompensaty.